06/09/2012

* National Landuse Information Division gets QGIS training
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara mendapat latihan QGIS

Semalam, setelah memberi lebih dari 10 sesi latihan QGIS  kepada agensi-agensi luar, bahagian sendiri baru diberi latihan QGIS. Terdapatnya beberapa pegawai baru mengikutinya tetapi amnya semua mahir dalam penggunaan perisian proprietari GIS, maka, tidak perlu saya mengajar dengan pelahan. Walau bagaimanapunm nampaknya banyak perbandingan dibuat antara QGIS dan proprietari GIS. Ini memberi gambaran bahawa terdapat kesukaran penyesuaian mindset bagi beberapa peserta. Hari ini, saya perlu menegaskan bahawa walaupun semua buah-buahan terletak dibawah kepala BUAH-BUAHAN, perbezaan besar terdapat antara epel dan oren dimana tidak wajar kita membuat perbandingan antara kedua-dua itu tetapi lebih wajar dibuat antara produk dari lain-lain wilayah seperti oren California dan Itali atau epel Perancis dan British. Dalam kata lain, ArcGIS vs MapInfo atau QGIS vs. QGIS OK tapi antara ArcGI/Mapinfo vs. QGIS tak OK. Apa terjadi pun, sesi latihan QGIS ini lebih menumpu kepada verifikasi data dan penapisan data mengikut keperluan klien kerana  merupakan jenis-jenis kerja yang selalu dilakukan oleh bahagian saya.

National Landuse Information Division gets QGIS training

Yesterday, after giving more than 10 sessions on QGIS training to other agencies, eventually my own division gets trained in QGIS. There were some new officers but most of them already were familiar in the use of a proprietary GIS so I did not really need to go slow on them. There appeared much comparision between QGIS and proprietary GIS which gives me the impression that adjustment of mindset can be difficult for some. Today, I will have to stress that just because all fruits come under the umbrella of FRUITS, there is a mark difference between apples and orange where one does not make comparison between the two but maybe between regional products say between the Californian and Italian orange or the France and British apple. In other words, ArcGIS vs MapInfo or QGIS vs. QGIS is OK but between ArcGI/Mapinfo vs. QGIS is not OK. Having said that, the QGIS training session was more shewed to data verification and customization/filter of maps according to the needs of a client which much type of work is carried out under my division.

Peserta

Noraza Yusoff
Pendapat iklas, kena teruskan latihan supaya lebih memahai. Mudah dan senang difahami lagi.

Farahanie Jaafar
Memerlukan banyak latihan untuk memantapkan lagi pengetahuan mengenai Quantum GIS.

Habibah Abdul Aziz
Kelas perlu diterangkan fungsi ikon atau button ayng ada secara lebih detail supaya kela s lebih faham dengan jelas tidak terlalu megikut 'step'. Jika terlalu terpengaruh dengan 'step' pengajar, selepas kelas, student akan mudah lupa sebab tak faham tapi follow saja.

Siti Zawani
Mudah dipelajri dan mesra. Note perlu diberi seblum kelas supaya lebih jelas bagi beginner. Perlu banyak latihan diberi kepada pelajar.

Suhaimi Hasan
Satu perisian yang baru, mempunyai tools yang lengkap sebagaimana lain-lain perisian GIS. Bagaimana pun pendedahan dan latihan yang berterusan supaya dapat dipraktikan dan digunakan secara lebih meluas. Memerlukan kecekapan individ dalam memahami tatacara penggunaan dengan pantas. Perlu masa dan beri peluang kepada kakitangan.

Nora Haron
Perisian yangs etanding dengan perisian GIS yang lain walaupun ia secara open source. Perlu mendalami lagi dan membauta tugasan menggunakan terus software ini.

Mohd Rizal Shamsuddin
QGIS merupakan perisian yang mudah dipelajari. Pelru digunapakai setiap hari. Perlu ditambahkan tempoh masa yang panjang bagi memahirkan pengetahuan QGIS.

Mohd. Soffi Othman
QGIS merupakan perisian yang mudah dan mesra pengguna tetapi memerluan kemahiran meningat kerana banyak langkah yang perlu diketahui. QGIS memerlukan talian Internet yang mantap untuk memudahkan penggunaannya. Oleh itu, Internet perlukan ditambahbaik untuk lebih mudah menggunakan perisian QGIS ini. Latihaan perlu diteruskan dari masa ke sema untuk memantapakan lagi pengetahuan.

Azizul Nizam
QGIS secaraasasnya boleh membantu dalam penyediaan peta rancnagan pemajuan namun banyak perlu dipelajar oleh pengguna mengenai cara penggunaan dan mengetahui apa yang boleh dibuat mengenai QGIS. Penggunaan berterusan dan latihan yang lebih untuk mengetahui apa teknik baru dan sistem baru yang boleh digunakan. Saya berharap satu hari nanti QGIS dapat menangani atau lebih baik daripada software- software yang lain.

Mohamad Zamri
Boleh membantu dalam menyelesaikan tugas tugas harian yang melibatkan GIS. Walau pun begitu ianya masih memerlukan juga perisia-perisian GIS yang lain  bagi mantap dan lebih user-friendly didalam membuat nalaisis dan membaiki topologi file yang sedia ada.

Mislah Badli
Satu perisian yang mesra tapi memerlukan kecekapan indivu untuk penggunaan pantas. talian interent yang dapt menampung perisian tersebut. Perlu berterusan dalam suaha untuk pendedahan dan mendalami satu perisian yang baru. banyakan latihan.

2 comments:

  1. Replies
    1. Saya jelaskan bahawa ArcInfo tapi juga mempunyai 'Eliminate', salah satu module bagi topology cleaning dan kaedahnya (shifts gaps/silvers to adjacent polygon with larger area or longer boundary) adalah lebih kurang sama seperti 'v.clean.rmarea' dari GRASS GIS yang mana QGIS boleh tumpang. Ini bermakna kalau nak kutuk kaedah auto cleaning oleh GRASS GIS, kutuklah juga ArcInfo dan jangan jadi prejudis. Perkara ini timbul kerana ada peserta suka buat perbandingan antara perisian GIS open source vs. close source yang pada saya tidak wajar kerana ini adalah seperti buat perbandingan antara OKU dan orang biasa walaupun kedua-dua adalah manusia. Susah, susah.

      Delete