25/06/2013

* Training: JPS Malaysia gets trained in QGIS, 24-25.6.2013


Latihan: JPS Malaysia diberi latihan QGIS, 24-25.6.2013

Selepas taklimat teknikal mengenai QGIS diberi pada tahun lalu kepada Jabatan Pengairian dan Saliran Malaysia di pusat latihannya di Ampang, Kuala Lumpur, permohonan rasminya akhir direalisasikan  barukini. Kumpula besar ini lebih sedkit dari 2 dozen peserta yang merangkumi staf daripada Ibu Pejabat dan cawangan negeri dimana terdapat ada juga yang masih baru ke dunia GIS. Pusat latihan JPS juga mempunayi hostel yang comel dimana saya diberi peluang untuk menginap.

Training: JPS Malaysia gets trained in QGIS, 24-25.6.2013

After giving a technical briefing on QGIS last year to the Malaysian Darinage and Irrigation Department (JPS) at their training site at Ampang, Kuala Lumpur, their formal request has been formally realized the past 2 days. This was a big group, slightly more than 2 dozen participants that covered staff from HQ as well as state departments where a number of them were still new to the world of GIS. Their training institute even had a small cute hostel and even provided me a room for the 2 days. 

Peserta

Tang Soo Yugh
User-friendly and easy to apply. Great software to use.

Muhammad Abdullah
Cukup mudah difahami dan perlu lebih masa untuk memahami konsep QGIS

Irwan Izadi Mohamad
Terbaik. Software yang mudah untu difahali dan mudah dilaksanakan

Muhaimim Mukriz Muhamad
Menaik, canggih dan mudah digunakan untuk melaksanakan kerja. Cara penggunaan yang mudah untuk menarik minat sesiapa yang menggunakannya

Mohd. Saiful Azmi Ismail
Terbaik dan mudah difahami dan tambah pengetahuan dan yang penting ianya free!!. Tumpang lalu Power of Linux

Masijah Ibro
Mudah dan sengat berguna untuk kerja seharian

Farhana Mohamad Efendi
Mudah cepat dan canggih dan sangat sesuai digunakan di JPS

Kamarul Nizam Abdul Hamid
Bagus. Terbaik yuntuk saya sebagai pengguna baru yang penting percuma

Siti Zaharah Mohd
Open Source Quantum GIS mudah, praktikal dan senang digunakan.

Nurul Syazana Rashid
Sanat menarik, canggih, mudah untukdigunakan tetapi saya perlu mengamil masa untuk memahami perisian tersebut.

Wan Norhafizah Wan Ismail
Software ayng mudah difaami dan mudah digunakan

Azliza Aziz
User friendly, saves budget yang penting freeee!!!

Hasnoh Embong
Manarik. Terbaik, mudah difahami dan dipelajari, mesra pengguna yang paling best  Free!!!

Juliana Ismail
Menarik tapi perlu masa yang lebih untuk difahamai bagi orang yang baru mengenali GIS.

Muhamad Maliki Idris
Lebih mudah dan digunakan berbanding software ArcMap or MapInof. Lebih user-friendly....lagi-lagi freee!

Mohd. Jefri Zamri
Senang nak digun, nak belajar, pun senang

Faridhatul Azna Abd. Halim
User-friendly, elok dilanjutkan masa/tempoh untuk lebih penerahan gunapakai software ini.

Abdul Wahid Bakri
Mudah digunakan. Software percuma berbanding ArcGIS yang digunakan oleh Jabatan. Boleh diperluaskan ke Jabatan dan dapat meningkatkan pengguna.

Larry Charles Siniun @ Janim 
Boleh diperolehi secara percuma. Boleh buat integrasi dengan ArcGIS, GRASS dll.

Nur Mustaqim Raupeeh
Mudah digunakan. Pelru legi kurusu lanjutan. Boleh diperolehi secara percuma

Mohamad Nazrizal Noor
Mubuka ilmu dalam penengalan Open SOurce applications . SHows and proven that Open SOurce is as good as any other purchase applications software. Helps in understanding the basic of GIS. Easy step-by-step teaching. Easy to approach. Thums up, purely satisfied

Azril Hafiz Ab Rahim
Saya lebih selesa jika nota kuliah diberi dalam 2 bentuk: softcopy and hardcopy. Bagi hardcopy, mudah untuk kita note apa-apa maklumat tambahan semasa kuliah diberi. Tenaga pengajar mudah untuk berkomunikasi dan mempunyai pengalaman yang banyak. Latihan latihan diberikan sangat memudahkan pemahaman semasa kuliah and hands on.

No comments:

Post a Comment