03/04/2013

* Training: Department of Agriculture get QGIS training, 2-3.4.2013

Latihan: Jabatan Pertanian mendapat kursus QGIS, 2-3.4.2013

15 orang dari pelbagai seksyen Jabatan Pertanian (DOA) telah menghadiri kursus QGIS dimana terdapat 4 peserta tsudah pun didedahkan perisian GIS lain. DOA biasanya mengutamakan format raster berbanding dari format vektor akan tetapi tumpuan latihan ni lebih menumpu kepada format vektor. Bagaimana pun, suasana semasa latihan sungguh ceria dan bersemangat, saya kira agak sukar saya memberi tunjuk ajar tanpa bantuan fasilitator.

Training: Department of Agriculture get QGIS training, 2-3.4.2013

15 people from different sections of the the Dept. of Agriculture (DOA) attended the QGIS training of which 4 participants already have been exposed at using a GIS software. DOA tend to use raster more than vector format but the training was based on vector format still this was a lively, enthusiastic group that really required the assistance of a facilitator.

Peserta

Razali Abu Bakar
QGIS merupakan perisian pilihan untuk pegawai awam yang bermoral (tak mau guna GIS cetak rompak) selain dari persirian berbayar. Bagi lebih mahir, pendedahan dan latihan lebih spesifik dan lebih tersusun diperlukan.

Nazlin Husiani
QGIS sangat berguna kepada user jika diberi pendedahan yang lebih spesiifk dan lebih tersusun.

Muhamad Amir
QGIS user friendly cuma perlu banyak latihan

Mohamad Razi Mad Amin
QGIS is as good as other GIS software

Mohd. Hafiz Mohamed Haris
QGIS sangat bagus dan pengajar sangat bagus

Nurazwin Zulkifli
: )

Shahril Sobri
QGIS perlu bayak latihan

Sutha a/p Veloo
QGIS is user-friendly especially for new GIS users. However, more practice is needed for the optimum expertisation on using QGIS

Mohd Rasani Awang Mat
QGIS mendahulu ArcView, ArcGIS & ArcInfo sebab Open Source yang percuma jimat duit Kerajaan

Ngaijan Agale
Terima kasih menyampaikan ilmu yang sangat berguna. Setahun saya telah menggunakan QGIS dan ilmu yang diberikan telah meningkatkan lagi kepercayaan terhadap kebolehan QGIS dalam membantu melaksanakan tugas-tugas harian.

No comments:

Post a Comment