06/02/2013

* Malaysian townplan publishes another of my article


Malaysian townplan menerbitkan salah satu artikel saya

Disediakan tahun lalu, "Fundamental issues affecting town and country planning in Malaysia" merupakan salah satu artikel yang saya berjaya masukkan dalam Malaysian townplan,  jurnal jabatan, boleh tahan bagi seorang yang tidak biasa menulis :-D. Saya cuma hendak memaklumkan kepada mereka dari dunia perancang bandar agar jangan terima bulat-bulat sesuatu perisian GIS dan menganggap ianya boleh menghasilkan apa jua saja serta jangan percaya sangat vendor perisian GIS ataupun mereka yang telah lama menggunakan perisian GIS bahawa mereka tahu semua, ini yang saya alami.
Malaysian townplan publishes another of my article

Written last year, "Fundamental issues affecting town and country planning in Malaysia" represents another of my article that eventually got into the Malaysian townplan, my department's journal, not bad for one who is not does not often write :-D. I just wanted to inform people from my town planning world not to take a GIS software for granted and assume it can do everything and not to be taken in by GIS software vendors or people such as those who have been using a GIS software for umpteen years that they know everything as I found along the way.

No comments:

Post a Comment