30/08/2013

* Training: State JPBD get trained in QGIS 26-27.8.2013Training: State JPBD get trained in QGIS 26-27.8.2013

The second batch of representatives from state JPBD represents the last QGIS training batch for the year. Held at HQ, it is hoped that this group can further generate interest in QGIS at their respective states. Representatives from JPBD Perlis, Terengganu and Johore were committed so could not make it but along the way, 2 new officers to BMGN got trained as they happened to be posted on 26.8.2013.

Latihan: JPBD Negeri dapat latihan QGIS 26-27.8.2013

Peserta-peserta dari batch kedua JPBD Negeri merupakan batch terakhir yang menerima latihan QGIS bagi tahun ini. Diadakan di Ibu Pejabat, adalah diharapkan kumpulan ini akan dapat menjana lagi minat  QGIS bagi negeri masing-masing. Wakil dari JPBD Perlis, Terengganu dan Johor tidak dapat hadir kerana komited akan tetapi 2 pegawai baru ke BMGN sempat menyertai kursus ini kerana baru melaporkan diri pada 26.8.2013.

T.Aziz T. Yaacob, JPBD Kelantan
Terima kasih

Mohd. Abdullah Nordin, JPBD Kelantan
Sangat sesuai dalam pekerjaan untuk mencantum maklumat yang berkaitan dengan kawalan perancangan dan menguntungkan kepada kerjaan ianya perisian percuma cuma install dari laman web QGIS sahaja

Wan Mohd. Azizi Wan Mohamed, JPBD Kelantan
QGIS adlaah satu cara untuk memudahkan kerja untuk mencari maklumat sediada kerana semua data terdapat dalam software ini, sesuai untuk amalan kerja kawalan

Meor Syahrizan Sha @ Meor Sha, JPBD Pahang
QGIS- mudah, senang tapi kene banyak belajar lagi. Boleh guna setiap negeri

Mazna Zaniol Abidin, JPBD Kedah
Satu perisian untuk pelbagai kegunaan, senang untuk handle, mudah untuk faham dan yang penting PERCUMA!

Mohd. Faris Ahmad Naha, JPBD P. Pinang
QGIS merupakan satu software yang percuma dan sagat sesuai dengan amalan kerja harian

Mohamad Faridzul Fahmi Arshad, JPBD Perak
Sangat user-friendly mudah difahamai dan jalan kerja mudah dan cepat

Mohamad Zainal Abidin Arshad, JPBD Selangor
QGIS percuma, mudah dan amat berkesan untuk mendapatkan maklumat GIS

Norazrina Pauzee, JPBD N. Sembilan
QGIS sedikit complek tetapi mudah. Perlu banyak lagi latihan supaya sama mahir sewaktu menggunakan ArcGIS. Sesuai bagi tugasan harian

Masriah Karim, JPBD N. Sembilan
QGIS sangat bagu dan perlukan latihan setiap hari untuk lebih mahir lagi. QGIS mudah dimiliki kerana boleh download sendiri dan percuma. Terima kasih

Sallehudin Samsuddin, BMGN
QGIS memerlukan masa untuk menggantikan MapInfo yng telah biasa digunkan. wlaubagiaman pun, ia adalah satu perisian yang user friendly

Suhainatulakma Ismail, BMGN
QGIS sangat user-friendly kepada pengguna baru dan kepada sesiapa sahaja yang tiada asas GIS, sederha taua telah lupa guna GIS


No comments:

Post a comment